Kverning av flaskekasser til øl, leskedrikker, mineralvann

Plastbokser for oppbevaring av returflasker er blant de vanligste plastbeholderne for mobil resirkulering. Vi har størst erfaring med denne typen emballasje. Vi er i stand til å kverne alle typer kasser, uansett om de er laget av HDPE eller PP, enten de har vært brukt til øl, brus eller mineralvann.

Vi kan også hjelpe deg i forberedelsene til kverneprosessen. Vi kan ompakke returflasker fra beholdere som skal kvernes til nye kasser eller pakke flaskene i blokker i den formen de kommer til deg fra glassverket. Vi kan også knuse gamle og brukte flasker eller presse PET-flasker om nødvendig. Du kan lese mer om forberedelsen til kverning HER