Kverning og resirkulering av logistikkbeholdere til e-handel og bilindustrien

I vår virksomhet bearbeider vi også ulike typer emballasjer som brukes i e-handel og bilindustrien. Det dreier seg for det meste om homogene plastemballasjer som er tatt ut av bruk, som kasser, kurver eller bokser. Disse beholdere brukes til transport, oppbevaring eller plukking av ulike varer og bildeler, som brukes i bilindustrien og logistikksentre i e-handelen.